วินัย วรรณเศวต

วินัย วรรณเศวต

กํากับการแสดง

2526

ลูกสาวย่าโม

- ผู้ช่วยผู้กำกับ