วินัย บุญเปลื้อง

วินัย บุญเปลื้อง

ช่างภาพ

2530

พรานภูเขา

- ถ่ายภาพ
2536

สยองกึ๋นส์

- ถ่ายภาพ