วินนี่ วินเซนต์ คินนี่

วินเซนต์ คินนี่ ชื่อเล่น วินนี่ เป็นนักแสดงและนายแบบลูกครึ่งญี่ปุ่น-อิตาลี

เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2528