วิทย์ อัคนียากร

วิทย์ อัคนียากร

อาร์ต

2499

สองดาบ

- กำกับศิลป์
2499

สิบเก้ามงกุฏ

- กำกับศิลป์
2499

สเว็ตเตอร์สีแดง

- กำกับศิลป์
2499

หงษ์หยก

- กำกับศิลป์