วิทย์ มาโบโร่

วิทย์ มาโบโร่

นักแสดง

2545

ดาวพระศุกร์

- (รับเชิญ)
2544

ซิงตึ๊ง

- (รับเชิญ)
2542

ลูกหว้า

- สนชัย
2542

รักฝันนิรันดร

- ประพันธ์
2542

วิมานเมขลา

- (รับเชิญ)
2536

พรหมพยศ

- เถ้าแก่เล้ง
2534

พิษสวาท

- จัน
2537

สารวัตรใหญ่

- คัคหนานต์ จิระวิโรจน์ (เสี่ยคัค)