วิทยา เวสสวัฒน์ (รพินทร์ ไพรวัลย์)

วิทยา เวสสวัฒน์ พระเอกหนังไทย “เรื่องเดียว” ในอดีต! สร้างเอง เป็นพระเอกเอง! รพินทร์ ไพรวัลย์ จาก เพชรพระอุมา
วันเกิด : 5 กันยายน 2486

*รูปจาก: Thai Movie Posters 

นักแสดง

2514

เพชรพระอุมา

- นายพรานป่า

โปรดักชั่น

2514

เพชรพระอุมา

- อำนวยการสร้าง