วิฑูรย์ เชาว์ประดิษฐ์

วิฑูรย์ เชาว์ประดิษฐ์

โปรดักชั่น

2513

จุ๊บแจง

- อำนวยการสร้าง
2528

ทรายสะท้อนแสง

- อำนวยการสร้าง
2528

ทับพญาเสือ

- อำนวยการสร้าง
2528

เพชรลำพระเพลิง

- อำนวยการสร้าง
2528

สามเณรใจสิงห์

- อำนวยการสร้าง
2529

แด่คุณครูด้วยดวงใจ

- อำนวยการสร้าง
2529

นักเลงเรียกพ่อ

- อำนวยการสร้าง