วิชาญ สุดพิพัฒน์

กํากับการแสดง

2527

อินทรี 4 แดง

- ผู้กำกับ