วิชาญ กาญจนรุ่ง

วิชาญ กาญจนรุ่ง

นักแสดง

2563

คลับสะพานฟาย

- ลูกน้องเสี่ยโต้ง (นักแสดงสมทบ)