วิชัย เชยประทุม

วิชัย เชยประทุม

กํากับการแสดง

2507

ทับทิม

- ผู้กำกับ
2508

มังกรดำ

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2508

มังกรดำ

- อำนวยการสร้าง