วิชัย ทรงเยาว์ศรี

วิชัย ทรงเยาว์ศรี

ช่างภาพ

2497

กังวานไพร

- ถ่ายภาพ
2498

เพลิงโลกันต์

- ถ่ายภาพ
2499

กัปตันยุทธ

- ถ่ายภาพ
2499

พรจากนรก

- ถ่ายภาพ
2500

รักจำแลง

- ถ่ายภาพ
2509

พิการรัก

- ถ่ายภาพ