วิชัย ตันติวงศ์

วิชัย ตันติวงศ์

โปรดักชั่น

2502

สามสมอ

- อำนวยการสร้าง