วิชยุตม์ ศุภพร

วิชยุตม์ ศุภพร

นักแสดง

2565

เสาร์ 5

- ผู้พันวันชาติ
2564

คทาสิงห์

- หมู่สุริยา
2562

สารวัตรใหญ่

- ร ต อ ก้องภพ (ผู้กองก้องภพ)
2559

มายาฉิมพลี

- ทามไท (ทาร์ม)
2567

ดวงใจเทวพรหม ขวัญฤทัย

- ผู้กองชิดเขต