วิชนี ศรีสวัสดิ์

วิชนี ศรีสวัสดิ์
  • ด้านที่การศึกษา ระดับปริญญาเอก: บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระดับปริญญาโท: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่มา: workpoint.co.th

โปรดักชั่น

2554

อภินิหารคุณยายทองคำ

- อำนวยการแสดง
2566

ชะนีปีชง

- อำนวยการบริหาร