วิจารณ์ ภักดีวิจิตร

วิจารณ์ ภักดีวิจิตร

กํากับการแสดง

2510

ตะวันสีทอง

- ผู้กำกับ
2511

ปราสาทรัก

- ผู้กำกับ
2512

ขวัญหล้า

- ผู้กำกับ
2512

ไพรรัก

- ผู้กำกับ
2512

สมิงจ้าวท่า

- ผู้กำกับ
2513

ฝนเดือนหก

- ผู้กำกับ
2514

กว่าจะรักกันได้

- ผู้กำกับ
2514

จำปาทอง

- ผู้กำกับ
2514

น้องนางบ้านนา

- ผู้กำกับ
2514

มดตะนอย

- ผู้กำกับ
2515

คนสู้คน

- ผู้กำกับ
2518

ระห่ำลำหัก

- ผู้กำกับ
2519

สวรรค์ยังมีชั้น

- ผู้กำกับ
2520

ขยี้มือปืน

- ผู้กำกับ
2521

สามร้อยยอด

- ผู้กำกับ
2525

สาวจอมกวน

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2495

ไพรทมิฬ

- อำนวยการสร้าง
2502

สิบสองนักสู้

- อำนวยการสร้าง
2505

นันทาวดี

- อำนวยการสร้าง
2506

จำเลยรัก

- อำนวยการสร้าง
2507

ร้อยป่า

- อำนวยการสร้าง
2508

5 พยัคฆ์ร้าย

- อำนวยการสร้าง
2508

เจ้าเมือง

- อำนวยการสร้าง
2508

เสือข้ามแดน

- อำนวยการสร้าง
2509

เพชรสีเลือด

- อำนวยการสร้าง
2509

หยกแดง

- อำนวยการสร้าง
2510

ตะวันสีทอง

- อำนวยการสร้าง
2513

ฝนเดือนหก

- อำนวยการสร้าง
2514

จำปาทอง

- อำนวยการสร้าง

ช่างภาพ

2495

ไพรทมิฬ

- ถ่ายภาพ
2496

ฟ้ามุ่ย

- ถ่ายภาพ
2498

เกวียนหัก

- ถ่ายภาพ
2498

ขวัญใจคนจน

- ถ่ายภาพ
2498

น้ำใจสาวจีน

- ถ่ายภาพ
2498

ปริศนา

- ถ่ายภาพ
2498

ยอดรักคนยาก

- ถ่ายภาพ
2498

เสือน้อย

- ถ่ายภาพ
2498

หญิงสามผัว

- ถ่ายภาพ
2499

แก้วตานาง

- ถ่ายภาพ
2499

ศึกถลาง

- ถ่ายภาพ
2499

สองดาบ

- ถ่ายภาพ
2499

สิบเก้ามงกุฏ

- ถ่ายภาพ
2500

ทุรบุรุษทุย

- ถ่ายภาพ
2500

มงกุฎเดี่ยว

- ถ่ายภาพ
2501

กตัญญูปกาสิต

- ถ่ายภาพ
2501

เจ็ดแหลก

- ถ่ายภาพ
2501

สวรรค์หาย

- ถ่ายภาพ
2502

สิบสองนักสู้

- ถ่ายภาพ
2503

รอยไถ

- ถ่ายภาพ
2505

ฉุยฉาย

- ถ่ายภาพ
2505

ดอกแก้ว

- ถ่ายภาพ
2505

นันทาวดี

- ถ่ายภาพ
2505

ปืนเดี่ยว

- ถ่ายภาพ
2506

จำเลยรัก

- ถ่ายภาพ
2506

พะเนียงรัก

- ถ่ายภาพ
2507

ร้อยป่า

- ถ่ายภาพ
2507

สิงห์ล่าสิงห์

- ถ่ายภาพ
2508

5 พยัคฆ์ร้าย

- ถ่ายภาพ
2508

เสือข้ามแดน

- ถ่ายภาพ
2509

เพชรสีเลือด

- ถ่ายภาพ

ลำดับภาพ

2506

พะเนียงรัก

- ลำดับภาพ