วิกรัม แยชปาล มัลโฮทรา

วิกรัม แยชปาล มัลโฮทรา ชื่ออังกฤษ : Vikram Yashpal Malhotra