วา วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์

วา วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์ ชื่ออังกฤษ : Waa Waasuthep Ketpetch เป็นนักเขียนและผู้กำกับชาวไทย
  • วันเกิด : 24 พฤษภาคม 2531

กํากับการแสดง

นักเขียน

2558

อนธการ The Blue Hour

- บทภาพยนตร์
2561

มะลิลา MALILA The Farewell Flower

- บทภาพยนตร์

นักเขียน

2565

ดงดอกไม้

- บทโทรทัศน์
ติดตาม วา วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์ ได้ที่

IG : waasuthep