วาสุเทพ โอศิริ

วาสุเทพ โอศิริ

นักเขียน

2515

รักต้องห้าม

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2516

บ้า

- บทภาพยนตร์
2517

บุษบาขายรัก

- บทภาพยนตร์
2517

แม่

- เรื่อง
2522

นรกแตก

- บทภาพยนตร์
2523

ผ้าขะม้าแดง

- บทประพันธ์
2530

เพชร 7 เหลี่ยม

- บทประพันธ์
2531

รักด้วยชีวิต

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2533

กระสือกระหายเลือด

- บทภาพยนตร์
2534

ปีศาจนางแมวดำ

- บทประพันธ์

กํากับการแสดง

2515

อสุรกาย

- ผู้กำกับ
2517

แม่

- ผู้กำกับ
2520

นักเลงพลาญชัย

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2536

ศพ 5 ปี

- บทโทรทัศน์