วายุ เลาหะคามิน

วายุ เลาหะคามิน

โปรดักชั่น

2508

ฆ่ายัดกล่อง

- อำนวยการสร้าง