วัลลภ แสงจ้อย

วัลลภ แสงจ้อย

นักแสดง

2562

ขุนแผน ฟ้าฟื้น

- ผัวผีตายท้องกลม

นักแสดง

2558

เจ้าสาวของอานนท์

- เฉย (นักแสดงสมทบ)