วันเวลา

วันเวลา

นักเขียน

2515

ขวัญใจไอ้หนุ่ม

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์