วันวิสาร์ คงจันทร์

โปรดักชั่น

2534

ปีศาจนางแมวดำ

- อำนวยการสร้าง