วันชัย เล่งอิ๊ว

วันชัย เล่งอิ๊ว

ช่างภาพ

2532

เรือนแพ

- ถ่ายภาพ