วัชร บุษยากร

วัชร บุษยากร

กํากับการแสดง

2521

เละตุ้มเป๊ะ

- ผู้กำกับ
2530

พรานภูเขา

- ผู้กำกับ

ช่างภาพ

2521

เละตุ้มเป๊ะ

- ถ่ายภาพ