วัชรี อรรถไกวัลวที

วัชรี อรรถไกวัลวที

โปรดักชั่น

2527

สเว็ตเตอร์สีแดง

- อำนวยการสร้าง
2531

รักด้วยชีวิต

- อำนวยการสร้าง