วัชระ

กํากับการแสดง

2527

10 คงกระพัน

- ผู้กำกับ