วัชระ สิทธิกูล

วัชระ สิทธิกูล

นักแสดง

2563

วิมานมนตรา

- หลวงปู่มิ่ง/หลวงพี่นะโม
2556

แม่ค้า

- น้อยหน่า
2547

7 พระกาฬ

- ตำลึง
2547

ฟ้าใหม่

- ออส้มเกลี้ยง
2544

อตีตา

- นายก้าน
2540

คู่แท้ 2 โลก

- เปี๊ยก
2537

ปราสาทมืด

- นายชด
2539

นายขนมต้ม

- เกิด (พ่อนังเอ้ยและนายขนมต้ม) (รับเชิญ)
2542

ขุนเดช

- น้ำ