วัง เจ้าพระยา

นักเขียน

2526

พิษรัก

- บทภาพยนตร์