วอร์ วนรัตน์ รัศมีรัตน์

วนรัตน์ รัศมีรัตน์ ชื่อเล่น วอร์ ชื่ออังกฤษ : War Wanarat Ratsameerat เป็นนักแสดงและนักดนตรีจากจังหวัดขอนแก่น
  • เกิด 23 มิถุนายน 2537
  • ด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรีศึกษาจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดตาม วอร์ วนรัตน์ รัศมีรัตน์ ได้ที่

IG : warwanarat