วสันต์ กรรณภูติ

วสันต์ กรรณภูติ เป็น นายแบบ นักแสดง