วลิต สนธิรัตน์

วลิต สนธิรัตน์

นักแสดง

2500

เหนือเมฆ

- กลั่น
2500

ศรีปราชญ์

- หมื่นปราบ
2500

มัสยา

- ร้อยตรี พงศ์เทพ
2499

ลูกแก้วเมียขวัญ

- เชิดศักดิ์
2498

สี่สิงห์นาวี

- มาโนช รักนาวิน
2498

โบตั๋น

- สารวัตร
2497

เจ้าสาวชาวไร่

- นายไพศาล
2496

นางแมวป่า

- วิศิษฐ์
2494

เสือดำ

- มเหศวร
2511

พระลอ

- พระยาเมืองห่าม