วรางคณา ณมโนรม

วรางคณา ณมโนรม

กํากับการแสดง

2526

แก็งค์ไอติม

- ผู้ช่วยผู้กำกับ

ลำดับภาพ

2531

อุบัติโหด

- ลำดับภาพ