วรรณสิริ (หม่อมผิว สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา)

นักเขียน

2496

วนิดา

- บทประพันธ์
2498

นางทาษ

- บทประพันธ์
2500

โชคมนุษย์

- บทประพันธ์
2505

นางทาษ

- บทประพันธ์

นักเขียน

2524

นางทาส

- บทประพันธ์
2534

วนิดา

- บทประพันธ์
2536

นางทาส

- บทประพันธ์
2553

วนิดา

- บทประพันธ์
2559

นางทาส

- บทประพันธ์