วรพัตรา เสถียรศรี

วรพัตรา เสถียรศรี

โปรดักชั่น

2527

ไม้เรียวหัก

- อำนวยการสร้าง