วรกิติ ผ่องสนาม

วรกิติ ผ่องสนาม

คาเมร่า

2010

ลูกโขน

- ถ่ายภาพ