วณิชน์ญา พรพนาฤทธิชัย

วณิชน์ญา พรพนาฤทธิชัย

นักแสดง

2566

เพลิงไพร

- กระเจี๊ยบ
2567

Ready, Set, Love เกมชนคนโสด

- เดย์ตอนเด็ก