วชิระ ชอบเพื่อน

วชิระ ชอบเพื่อน

โปรดักชั่น

2529

หัวใจที่ขาดรัก

- ดำเนินงานสร้าง

กํากับการแสดง

2523

อุกาฟ้าเหลือง

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2526

มือปืน

- ผู้ช่วยผู้กำกับ