ไกด์ วชร กัณหา

วชร กัณหา ชื่อเล่น : ไกด์ ชื่ออังกฤษ : Wachara Kanha เป็นนักแสดงและผู้กำกับชาวไทย