วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์

วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์

นักแสดง

2525

ดอกโศก

- สมใจ
2520

นางฟ้าท่าเรือ

- (รับเชิญ)
2513

ฟ้าคะนอง

- เป้า
2513

บ้านสาวโสด

- อังกาบ
2509

นางนกป่า

- ละออ
2505

อ้อมอกสวรรค์

- คุณหญิงวีณา
2505

บันทึกรักพิมพ์ฉวี

- คุณนายระย้า
2504

มังกรหยก

- บ๊วยเทียวฮวง
2501

ไกรทอง

- เลื่อมลายวรรณ
2500

ศรีปราชญ์

- เมียพระยานคร
2500

มัสยา

- ศจี
2500

ทุ่งรวงทอง

- หม่อมชิดชม

นักแสดง

2547

แหวนทองเหลือง

- แม่ปทุม
2544

คมพยาบาท

- (รับเชิญ)
2543

สวัสดีคุณผู้ฟัง

- แม่บ้านต้นสาย
2534

วนิดา

- แม่ของปราณี
2526

ขวานฟ้าหน้าดำ

- สมเด็จย่า
2524

ดอกโศก

- ยายสมใจ