วงทอง ผลานุสนธิ์

นักแสดง

โปรดักชั่น

2503

ยอดเดี่ยว

- อำนวยการสร้าง
2505

บันทึกรักของพิมพ์ฉวี

- อำนวยการสร้าง
2505

อ้อมอกสวรรค์

- อำนวยการสร้าง
2509

เพื่อนรัก

- อำนวยการสร้าง
2509

อรุณเบิกฟ้า

- อำนวยการสร้าง
2510

พยัคฆ์ร้ายใต้สมุทร

- อำนวยการสร้าง