ลูกนัท วิมพ์วิภา บุหงางาม

ชื่อ-สกุล: วิมพ์วิภา บุหงางาม ชื่อเล่น: ลูกนัท ส่วนสูง : 172 ซม. รูปและข้อมูล: facebook.com/missgrandthailand