ลุง วรภัทร จิตต์แก้ว

วรภัทร จิตต์แก้ว ชื่อเล่น ลุง เกิด 24 ตุลาคม 2530 ส่วนสูง 175 ซม. ด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ติดตาม ลุง วรภัทร จิตต์แก้ว ได้ที่

IG : loong124

นักแสดง

2564

โกงพลิกเกม

- แฮกเกอร์หนุ่ม
2559

ขุนพันธ์

- พลกบ
2551

หวานขม

- หนุ่มนักศึกษา (คอย)