ลี อัสรี วัฒนายากุล

อัสรี วัฒนายากุล ชื่อเล่น: ลี ชื่ออังกฤษ : Lee Asre Wattanayakul เป็นนักแสดงสังกัด Change2561
  • วันเกิด : 10 ตุลาคม 2544
  • ส่วนสูง : 178 ซม.
  • การศึกษา : วิทยาลัยนวัตรกรรมสื่อสารสังคม สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ติดตาม ลี อัสรี วัฒนายากุล ได้ที่

IG : lee_watthana