ลี นาตาลี เจียรวนนท์

ณัฏฐินี เจียรวนนท์ หรือ นาตาลี เจียรวนนท์ ชื่อเล่น ลี เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2523 ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศีกษาจาก โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาอังกฤษและอเมริกันศึกษา British and American Studies (BAS) และระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ (MABE)

นักแสดง

2018

บ่วงรักซาตาน

- ชิดชนก หรือ นก
2014

มายานางฟ้า

- อาภา ตันธนะวิไกร
2014

เสน่หาสัญญาแค้น

- กนกวลี/กนกรัตน์
2012

รักออกอากาศ

- กิ่งแก้ว (กิ๋ง)
2009

กุหลาบเหนือเมฆ

- เลอลักษณ์