ลีโฮ

กํากับการแสดง

2526

วีรบุรุษสงคราม

- ผู้กำกับ