ลินดา ค้าธัญเจริญ

ลินดา ค้าธัญเจริญ ชื่อเล่น ดา เป็นนักแสดงหนังละครและนางแบบชื่อดังในอดีต
• เกิด 5 เมษายน 2499
• เสียชีวิต 27 พฤศจิกายน 2565 (66 ปี)
มีผลงานสร้างชื่อจาก ภาพยนตร์ เรื่อง “แก้ว” ของ เปี๊ยก โปสเตอร์ แสดงร่วมกับ ทูน หิรัญทรัพย์

ลินดา ค้าธัญเจริญ มีปัญหาด้านสุขภาพตั้งแต่ปี 2547 จนไม่สามารถมีผลงานการแสดงได้อีก

การเสียชีวิต
ลินดาเสียชีวิตอย่างสงบจากอาการปอดติดเชื้อในวัย 66 ปี

*รูปจาก : Thai Movie Posters

นักแสดง

2525

ปริศนา

- รตี
2525

ใจเดียว

- เสาวรส
2523

ทองผาภูมิ

- ลัดดา

นักแสดง

2544

สงครามดอกรัก

- แพ็ทซี่
2547

ชุมทางรัก

- ชุลี
2542

เลือดทรนง

- คุณหญิงรัศมี เหมราช
2538

ไฟต่างสี

- อรอนงค์
2533

อุบัติเหตุ

- กรแก้ว
2525

อีสา

- อีสา / อุษาวดี
2525

ปีกทอง

- เครือทอง
2524

ลุงคำ

- สาริกา
2524

พิษสวาท

- ทิพอาภา