ลิซ่า อลิซา แอน ไฮน์ส

ลิซ่า อลิซา แอน ไฮน์ส ชื่ออังกฤษ : Lisa Allyssa Ann Hines เป็นนักแสดงและนักร้องสาวลูกครึ่งไทย-อเมริกัน
• วันเกิด : 31 พฤษภาคม 2546 (อายุ 20 ปี)
• การศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักแสดง

2566

แค้น

- พราวไหม พิพัฒน์ผล (ไหม)