ลำพูน ศรีหาญ

โปรดักชั่น

2526

แม่หัวลำโพง

- อำนวยการสร้าง
2526

อั้งยี่

- อำนวยการสร้าง
2527

แม่สาวสุพรรณ

- อำนวยการสร้าง

กํากับการแสดง

2526

อั้งยี่

- ผู้กำกับ