ลัดดา ประทับสิงห์

ลัดดา ประทับสิงห์

โปรดักชั่น

2513

ขุนทาส

- อำนวยการสร้าง
2513

บ้านสาวโสด

- อำนวยการสร้าง
2513

สวรรค์เบี่ยง

- อำนวยการสร้าง
2514

เขยตีนโต

- อำนวยการสร้าง
2514

พิษผยอง

- อำนวยการสร้าง
2515

สุดสายป่าน

- อำนวยการสร้าง
2516

เจ้าสาวเรือพ่วง

- ดำเนินงานสร้าง