ลัดดา กัญหา

โปรดักชั่น

2529

มือปราบทมิฬ

- อำนวยการสร้าง